Privacy Statement

Privacy Statement MapsTell 27-10-2016

Definities

Bij het gebruik van de diensten van MapsTell, ter verkrijging van uw cartografisch gedragsprofiel, verzamelen wij een aantal persoonsgegevens over u. MapsTell zal voorzichtig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze op een veilige manier verwerken en opslaan. MapsTell handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens om uw privacy te garanderen.
Deze pagina bevat de Privacy Statement van MapsTell. Wij raden u ten zeerste aan om deze zorgvuldig door te nemen alvorens er mee akkoord te gaan. Door in te stemmen met de navolgende Privacy Statement geeft u tegenover MapsTell toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

MapsTell is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1648698.

MapsTell B.V.

Hieronder vindt u de bedrijfsgegevens van MapsTell B.V.:

 • Bezoekadres: Scheepsbouwersweg 1G, 1121 PC, Landsmeer
 • Telefoon: +31 20 7372 770
 • E-mail: info@mapstell.com
 • KvK-nummer: 59092351
 • BTW-nummer: 853313593B01

Uw Gegevens

Dit zijn de persoonsgegevens die MapsTell van u mogelijk verzameld en verwerkt:

 • Indien van toepassing: uw leeftijd
 • Indien van toepassing: uw geslacht
 • Indien van toepassing: uw functie en bedrijfsnaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw voor- en achternaam
 • De gedragsstijl die resulteert uit het invullen van onze persoonlijkheistesten

Cookies

Mapstell maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan MapsTell de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
U kan zelf bepalen op welke wijze uw browser met cookies om moet gaan. Uw browser kan zo ingesteld worden dat deze het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste populaire browsers, zoals Mozilla Firefox en Google Chrome, geboden. Ga naar uw browserinstellingen om uw cookie-voorkeuren te veranderen.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd. Ook dit kunt u doen door naar de ‘instellingen’-pagina van uw browser te gaan.

Gebruik van persoonsgegevens door MapsTell

MapsTell zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw gebruik van de diensten van MapsTell mogelijk te maken;
 • Om u informatie toe te zenden over de diensten van MapsTell;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om onze diensten en website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Voor zover het (geanonimiseerde) gebruikersgegevens betreft, om profielen op te bouwen ten aanzien van het gebruik van de diensten van MapsTell en deze voor marketingdoeleinden te gebruiken;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Dienst (zoals een datacenter), u daartoe toestemming hebt gegeven en/of dit op basis van wet- en/ of regelgeving noodzakelijk is;

U kunt zich via info@mapstell.com afmelden voor e-mails voor MapTell’s eigen, gelijksoortige producten en diensten. Een mogelijkheid tot afmelden is tevens opgenomen in elke verzonden e-mail.

Gebruik door derden

MapsTell kan persoonsgegevens verstrekken:

 • Indien MapsTell daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is;
 • Indien MapsTell daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak, en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Gegevensbescherming

MapsTell zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens MapsTell over u heeft vastgelegd, of indien u gegevens wilt wijzigen die u niet in uw Account kunt veranderen, dan kunt u contact met ons opnemen via : info@mapstell.com.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website www.mapstell.com. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, dan kunt u contact met ons opnemen via info@mapstell.com.